Selasa, Ogos 08, 2006

LAPORAN PANEL HAKIM(Utusan Malaysia)
Panel Hakim telah mendapati karya itu mengungkapkan kisah remaja yang mencari susur galur keturunannya ke negara Brunei Darussalam.

Panel Hakim juga mendapati novel itu dimantapkan dengan penggunaan simbol yang menguja pembacaan dan pentafsiran.

Menurut laporan itu, karya tersebut sesuai untuk bacaan remaja awal kerana bahasanya mempunyai tahap keterbacaan yang tinggi.

Watak Syafiq dipaparkan sebagai sabar, berani, berbudi bahasa, dan bersemangat waja. Syafiq berupaya menghadapi pelbagai konflik sama ada di kampung atau di negara orang dengan tenang dan bijaksana.

Dengan keperibadian unggul itu, watak Syafiq wajar diteladani oleh khalayak remaja kerana kesediaan dan ketabahan Syafiq mengharungi pelbagai dugaan sepanjang tempoh pencarian tersebut.

Laporan Panel Hakim juga mendapati bahawa pembentukan sahsiah seorang anak bermula daripada asuhan dan bimbingan seorang ibu yang baik dan bertakwa.

0 ulasan: