Isnin, Ogos 28, 2006

KISAH PARA SAHABAT

UMAR AL KHATTAB

SAIDINA Umar tidak pernah mendapat pendidikan sekolah, apa lagi merantau ke pelosok negeri untuk menuntut ilmu atau hidup di kalangan ahli pemikir. Tetapi dia berjaya memberi contoh kepada kaumnya dalam mengurus pemerintahan dan kekuasaan yang penuh dengan keadilan, kebijaksanaan, keutamaan dan berlandaskan fiqh (hukum) Islam.
Sebelum memeluk Islam, Umar dikenali di kalangan kaumnya sebagai utusan yang mampu berdiskusi, berdialog dan menyelesaikan pelbagai urusan. Dia juga pedagang yang mahir dan tekun dalam perdagangannya.

Umar dikenali sebagai orang yang mempunyai peribadi kasar, kukuh dalam memegang prinsip dan berkedudukan tinggi. Oleh kerana itulah dia digelar Al-Faruq Umar Ibnul Khattab.

Selepas memeluk Islam, Umat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: ?Ya, Rasulullah, mengapa kita bersembunyi dalam menyiarkan agama kita, pada hal kita berada di atas kebenaran dan mereka (kaum kafir) kebatilan. Rasulullah SAW menjawab: Jumlah kita sedikit dan kamu dapat melihat sendiri apa yang selalu kita alami.

Umar berkata lagi: Demi yang mengutus engkau dengan hak, akan berjanji bahawa tiap-tiap tempat yang pernah aku sebarkan kekafiran, akan aku datangi untuk menyebarkan keimanan.

Pada suatu hari Rasulullah SAW bersama kaumnya menuju Kaabah dengan dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah dan kedua dipimpin oleh Umar. Ketika melihat barisan yang dipimpin oleh Hamzah dan Umar, kaum kafir tampak muram dan kecut hatinya. Maka, sejak itul Rasulullah SAW memberi gelaran Al-faruq bererti pembeza di antara hak dengan batil kepada Umar.

Ketika kaum Muslimin hijrah ke Madinah, mereka seluruhnya meninggalkan kota Makkah secara sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Hanya Umar yang hijrah secara terang-terangan.
Dia sengaja pergi pada siang hari dan melalui gerombolan Quraisy. Ketika melalui mereka, Umar berkata: Aku akan meninggalkan Makkah dan berhijrah ke Madinah. Barang siapa yang ingin menjadikan ibunya kehilangan puteranya atau ingin anaknya menjadi yatim, silakan menghadang aku di belakang lembah ini!

Mendengar perkataan Umar yang gagah itu, tidak seorang pun yang berani mengekori apa lagi mencegah Umar. Itulah kekuatan yang dimiliki Umar sejak awal keimanannya hingga dalam mengharungi seluruh kehidupannya.

Pada zaman seperti ini, alangkah perlunya kita memiliki orang seperti Umar. Kuat jiwa raganya dan kukuh keperibadiannya. Kerana Allah senang kepada orang yang berjiwa kuat dan benci kepada orang berjiwa lemah.Apa yang dapat membangkitkan kejayaan Islam adalah apa dan bagaimana yang pernah dikerjakan kaum Muslimin terdahulu.

Ketokohan Umar turut terserlah ketika peristiwa Siti Aisyah difitnah. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan beberapa tokoh sahabat untuk meminta pandangan mereka.
Ketika Baginda berbicara dengan Umar, dia berkata Ya, Rasulullah, siapakah yang mengahwinkan Rasulullah dengan Aisyah? Nabi SAW menjawab: Allah.Umar bertanya lagi: Apakah Allah menipu anda?. Maha suci, Engkau, ya, Allah, sesungguhnya ini berita bohong yang besar,ucap Rasulullah SAW.

Selepas Baginda mengucapkan itu, turunlah firman Allah bermaksud: Dan mengapa kamu tidak berkata, waktu mendengar berita bohong itu: Sekali-kali tidaklah patut bagi kita memperkatakan ini. Maka Suci Engkau (Ya Rabb kami), ini adalah dusta yang besar. (Surah an-Nuur, ayat 16).

SAIDINA Umar yang terkenal dengan sifat kekerasan dan keganasan berubah menjadi manusia lain selepas dilantik sebagai khalifah. Sikap itu digambarkan dalam ucapannya:

“Janganlah kamu mengira sifat kerasku tetap bersarang. Sejak awal ketika aku bersama Rasulullah SAW, aku selalu menjadi penjaga keamanan dan ketenteraman negeri (menteri) dalam setelah urusan diserahkan kepadaku, akulah orang yang paling lemah di hadapan yang hak.”

Diriwayatkan pada suatu hari, seorang utusan Kaisar menemuinya dengan dihantar oleh beberapa pengawal. Pada waktu itu Amirul Mukminin sedang tidur di kebun dengan berbantalkan batu bata. Melihat hal itu, utusan Kaisar berkata kepadanya: “Wahai Umar, sungguh anda berlaku adil. Oleh kerana itu anda dapat tidur dengan nyenyak dan aman.”

Dalam riwayat lain, dikisahkan selepas negeri Syam dapat ditakluk dan direbut daripada penjajah Romawi, Umar mengunjungi Palestin. Dalam kunjungannya itu, dia diminta memakai pakaian kebesaran dalam suatu upacara yang meriah. Tetapi, kerana keteguhan dan kesedaran pada keimanannya, dia menolak semua itu dan tetap memakai pakaian sehari-hari.

Begitulah, Rasulullah SAW mampu membangun suatu umat dan mendidik mereka menjadi pemimpin salih, berkeperibadian mulia dan mampu menjalankan tugas di bidangnya masing-masing, seperti Umar dan Abu Bakar.

Umar adalah pemimpin umat dan dunia yang berhasil dibina, ditempat dan dipersiapkan Rasulullah SAW untuk memangku jawatan, tanggungjawab dan mengurus segala persoalan dan peristiwa besar. Nama, Umar terpadu dengan daulah Islam, empayer Parsi dan Romawi, serta semua kerajaan yang tercatat dalam sejarah.Tanpa Islam dan tanpa kenabian Muhammad SAW, orang tidak akan mendengar dan tidak akan mengetahui siapa itu Umar.

Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat yang lemah lembut dan tenang, sedangkan Umar bersifat keras, tegas, dan tegar. Itulah dua sifat dipadukan oleh Nabi SAW.
Ketika menghadapi Perang Badar, Umar bersifat keras supaya semua tawanan dibunuh, sedangkan Abu Bakar mengusulkan agar mereka dibebaskan. Sebaliknya, ketika menghadapi kaum pembangkang (murtad), Umar bersikap lunak, sedangkan Abu Bakar bersikap keras menentang mereka dengan perang.

Dalam urusan ini, Umar mempunyai alasan, iaitu: Rasulullah SAW memerangi orang Arab dengan wahyu Allah dan malaikat membantu dengan pertolongannya, tetapi kini wahyu Allah sudah putus. Oleh kerana itu tetaplah di rumah dan masjidmu hai Abu Bakar. Kita tidak usah memerangi mereka.

Abu Bakar menjawab: Apabila musuh kita banyak, sedangkan jumlah kita sedikit maka syaitan akan menyuruh (mengendali) kita seperti itu. Demi Allah, aku harus meninggikan agama ini atas semua agama walaupun orang Musyrikin tidak menyukainya.

Seorang, sahabat Abdullah Ibnu Mas’ud berkata: KeIslaman Umar adalah perintis jalan. Hijrahnya adalah kemenangan, sedangkan kepemimpinannya (khilafahnya) adalah rahmat (ilahiyah).

Keislaman Umar adalah perintis, pembuka jalan, dan pendorong kaum Muslimin dalam menyatakan keIslaman mereka secara terbuka. Dengan adanya Umar, mereka berani melakukan solat secara terang-terangan di hadapan masyarakat Quraisy tanpa takut diganggu.

Hijrahnya Umar adalah kemenangan, sebab dialah yang paling bersikap tegas terhadap kaum Yahudi dan munafik di Madinah. Kepemimpinannya adalah rahmat, kerana pada waktu itu kaum Muslim benar-benar dapat menghayati kehidupannya.Justeru, tidak hairan apabila Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya hak adalah pada lidah dan dalam hati Umar.

Dalam riwayat lain, diceritakan setelah Palestin dikuasai kaum Muslimin, Umar ke Baitulmaqdis untuk menerima kunci kota daripada penguasa lama.Pada waktu itu, Umar hanya mengenakan pakaian biasa dan berjalan kaki sambil menuntun sendiri kudanya.
Penduduk Baitulmaqdis termasuk rahib dan pendeta berdiri berderet di sepanjang jalan untuk menyaksikan Khalifah Amirul Mukminin.

Tetapi alangkah terkejut dan hairannya mereka menyaksikan Umar dalam keadaan amat bersahaja. Mereka sama sekali tidak menyangka orang yang sedang mereka lihat itu adalah Amirul Mukminin. Pada kebiasaannya pembesar yang selama ini mereka saksikan berpenampilan megah dan mewah.

SEMUA orang membicarakan keadilan dan keteguhan hati Saidina Umar terhadap perjuangannya yang semata-mata kerana Allah. Umar berhasil meletakkan dasar dan pedoman yang berisi prinsip risalah Islam. Pedoman dasar itu menjadi pelita hakim dalam melaksanakan hukum sehingga hari ini.

Inilah surat Umar yang ditujukan kepada Abu Musa Al-asy’ari. Amma ba’du.
Pengadilan adalah suatu kewajipan yang kukuh dan nyata, dan suatu sunnah yang berkesinambungan. Fahamilah apa yang disampaikan kepadamu, kerana tidak ada gunanya ucapan yang hak apabila tidak dilaksanakan.

Dalam majlis perlakukan semua orang dengan sama baiknya supaya orang yang berkedudukan tidak mengharapkan kezalimanmu, dan orang yang lemah tidak takut kepada kezalimanmu.

Bukti harus dikemukakan oleh orang yang menuduh dan sumpah harus dikeluarkan oleh orang yang mungkir. Perdamaian sesama Muslim diperkenankan, tetapi berdamai untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal jangan dilakukan.
Keputusan perkara yang kelmarin boleh dibatalkan apabila kamu sudah mempertimbangkan kembali dan memperoleh petunjuk yang benar. Sesungguhnya kebenaran adalah suatu hal yang tetap dan mengulang untuk memperoleh yang hak lebih baik daripada tetap dan terus-menerus dalam kebatilan.

Ingat! Gunakan pertimbangan akal sihat dan renungan hati nuranimu terhadap apa yang belum sampai kepadamu dari ajaran al-Quran dan sunnah Nabi SAW.Pelajari contoh dan perumpamaan yang mirip dan jadikan itu sebagai bahan pertimbangan dan ukuran. Lalu pilihlah apa yang lebih disenangi oleh Allah dan yang menurut pertimbanganmu lebih mendekati yang hak.

Berikan hak yang mengandung ketidakpastian kepada orang yang menuntut atau tangguhkan sampai dia dapat membuktikannya dengan jelas. Kalau dia mampu membuktikannya maka kembalikanhaknya kepadanya. Kalau tidak, maka arahkan tuntutan balik terhadapnya, kerana hal itu akan menghilangkan keraguan dan lebih jelas daripada kekaburan dan juga untuk mengukuhkan alasan.

Kaum Muslimin harus menjadi saksi yang adil bagi yang lain, kecuali terhadap orang yang pernah didera kerana melakukan pelanggaran atau diketahui pernah menjadi saksi palsu, atau diketahui tidak setia dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala rahsia.

Dia membiarkan kamu berbuat dalam hal yang syubhat (tidak pasti hukumnya).
Berhati-hatilah terhadap kegelisahan, keluhan, sifat mengganggu (merugikan) orang lain, dan mengingkari hak lawan yang benar.

Barang siapa yang mengikhlaskan niatnya di antara dirinya dengan Allah, Tabaroka wata’ala, walaupun itu merugikan dirimu sendiri maka Allah akan menjadi pelindungmu antara kamu dengan manusia.

Barang siapa yang berpura-pura memperindah peri laku di hadapan manusia, pada hal Allah mengetahui apa yang ada di balik hatinya, maka Allah akan membongkar apa yang disembunyikannya dan Allah akan menampakkan amal perbuatannya.

Umar adalah orang yang rendah hati kerana Allah. Makanan dan pakaiannya sangat sederhana. Dia tidak segan-segan membawa tempat air di pondoknya. Dia juga menunggang keldai tanpa pelana dan menunggang unta dengan berpelana daun.
Tertawanya sedikit sekali dan jarang bergurau, selalu nampak serius dan berwibawa.
Dia memakai cincin bertatah tulisan bermaksud: Cukup kematian sebagai pelajaran, hai Umar.

PUJIAN dan cinta Nabi Muhammad SAW terhadap Saidina Umar begitu besarnya sehingga Baginda bersabda: Yang paling kukuh dalam agama Allah daripada umatku ialah Umar.”
Sahabat Abbas berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya aku memiliki dua penasihat (menteri) dari ahli langit dan dua penasihat (menteri) dari ahli bumi. Yang dari ahli langit ialah Jibril dan Mikail, sedangkan dari ahli bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Merekalah pendengaran dan penglihatanku. (Hadis riwayat Alhaakin, Ibau Asaakir dan Au Na’im dalam Fadhailus Sohabah)

Daripada Saidatina Aisyah, Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya syaitan menyingkir (menghindar) apabila berjumpa dengan Umar. (Hadis riwayat Ibnu Asaakir)
Rasulullah SAW pun bersabda: Paling kasih sayang daripada umatku adalah Abu Bakar dan paling keras dalam agama Allah adalah Umar. (Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan At-Tirmizi)

Pada suatu hari, Hafsah Ummul Mukminin berkata kepada Umar: Apabila datang utusan dari negeri lain hendaknya anda mengenakan pakaian yang lebih (indah) elok dan suruhlah dibuatkan makanan mewah untuk dihidangkan kepada anda dan hadirin.
Mendengar perkataan anaknya, Umar menjawab: Hai Hafsah, tidakkah kamu tahu yang paling mengetahui mengenai seseorang adalah isterinya?
Hafsah menjawab: Ya, benar.

Umar berkata lagi: Tahukah kamu sesudah Rasulullah SAW menjadi nabi beberapa tahun lamanya, Baginda dan keluarganya tidak pernah kenyang makan kurma, kecuali sesudah Allah menguasakan khaibar baginya?

Tahukah kamu ketika pada suatu hari Rasulullah SAW disedari hidangan makanan mewah lalu beliau berasa tidak senang sehingga air mukanya berubah, lalu Baginda menyingkirkan hidangan itu?

Tahukah kamu Rasulullah SAW biasa tidur beralaskan kain berlipat dua. Tetapi pada suatu malam alas kain itu dilipat empat. Ketika bangun Baginda SAW bersabda: Kalian mencegahku bangun (solat) malam dengan alas kain yang tebal ini. Lipat dua saja seperti biasanya.

Baginda tertidur nyenyak kerana beralaskan kain tebal, sehingga tidak terbangun untuk solat malam. Tahukah kamu ketika Bilal azan untuk solat, Rasulullah SAW tidak segera keluar kerana menunggu pakaiannya yang dicuci belum kering?

Hai, Hafsah, dua kawanku terdahulu menempuh jalan itu dan apabila aku menempuh jalan yang berbeza tentu aku akan terbawa kepada jalan yang bukan jalan mereka.
Aku akan bersabar meniru kehidupan mereka yang keras. Semoga aku dapat menikmati kehidupan mereka yang penuh kebahagiaan.

Itulah kecintaan Umar kepada kedua-dua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar.
Umar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah malam dan penghujung siang, dia berzikir. Selepas diangkat menjadi khalifah, dia selalu berdoa: Ya, Allah, seperti Engkau tahu, aku ini berwatak keras. Oleh kerana itu lunakkanlah aku. Aku ini lemah, ya Allah, maka kuatkanlah aku. Aku ini kikir, maka jadikanlah aku hamba-Mu yang pengasih, pemurah dan dermawan.

Ketika terjadi kelaparan pada tahun kemarau panjang Umar berdoa: Ya, Allah? janganlah Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad SAW di tanganku.
Ketika dia akan melepas pasukan untuk penyebaran agama, Umar berdoa: Ya, Allah, anugerahkan bagiku rezeki gugur di jalanmu atau wafat di kota nabi-Mu.

Selepas usiaku makin tua, dia berdoa: Ya Allah, usiaku makin tua, kekuatanku makin surut (lemah), rakyatku makin menyebar luas, maka wafatkanlah aku tanpa mensia-siakan dan melalaikan tanggungjawabku.

SABDA RASULULLAH
Yang paling kukuh dalam agama Allah daripada umatku ialah Umar
(Riwayat Alhaakin, Ibau Asaakir dan Au Na’im dalam Fadhailus Sohabah)

Petikan dari Berita Harian.

Isnin, Ogos 14, 2006

BILA ANAK GRADUANSetiap ibu dan bapa pasti inginkan anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, berjaya dalam pelajaran serta dapat berbakti kepada agama bangsa dan tanah air. Kerana itu mereka sanggup berkorban masa tenaga dan harta untuk pendidikan anak-anak.

Namun tidak semua anak-anak yang dapat memenuhi impian ibu dan bapa kerana ramai di antara mereka terjebak dengan gejala yang tidak baik seperti menagih dadah dan sebagainya. Bukan salah ibu mengandung…

Walaupun belajar di universiti bukan jaminan untuk berjaya dalam hidup, sebab ramai juga yang tidak berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti tetapi berjaya juga dalam kehidupan, namun itulah ukuran kejayaan seseorang di bidang pelajaran.

Dan apabila anak bergelar graduan tentulah ibu bapa berasa gembira kerana impian untuk melihat anak mereka berjaya dalam pelajaran telah tercapai.

Namun ramai juga ibu bapa yang bimbang tentang masa depan anak-anak kerana ramai graduan yang menganggur. Memang benar universiti tempat menimba ilmu pengetahuan namun ibu bapa tentu mengharapkan anak-anak mereka yang graduan itu berjaya dalam kehidupan samaada bekerja makan gaji atau kerja sendiri.

Sesungguhnya, rezeki itu daripada Allah dan kita disuruh berusaha untuk mendapatkannya. Kini anak-anak saya telah bekerja dan mereka sudah boleh berdikari. Alhamdulillah…

Selasa, Ogos 08, 2006

LAPORAN PANEL HAKIM(Utusan Malaysia)
Panel Hakim telah mendapati karya itu mengungkapkan kisah remaja yang mencari susur galur keturunannya ke negara Brunei Darussalam.

Panel Hakim juga mendapati novel itu dimantapkan dengan penggunaan simbol yang menguja pembacaan dan pentafsiran.

Menurut laporan itu, karya tersebut sesuai untuk bacaan remaja awal kerana bahasanya mempunyai tahap keterbacaan yang tinggi.

Watak Syafiq dipaparkan sebagai sabar, berani, berbudi bahasa, dan bersemangat waja. Syafiq berupaya menghadapi pelbagai konflik sama ada di kampung atau di negara orang dengan tenang dan bijaksana.

Dengan keperibadian unggul itu, watak Syafiq wajar diteladani oleh khalayak remaja kerana kesediaan dan ketabahan Syafiq mengharungi pelbagai dugaan sepanjang tempoh pencarian tersebut.

Laporan Panel Hakim juga mendapati bahawa pembentukan sahsiah seorang anak bermula daripada asuhan dan bimbingan seorang ibu yang baik dan bertakwa.

Isnin, Ogos 07, 2006

DARI ERA MUSLIM

1) Dari Abi Hurairah ra. bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian (muslimin) memerangi Yahudi, kemudian batu berkata di belakang Yahudi, "Wahai muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah!" (HR Bukhari dan Muslim dalam Shahih Jami' Ash-Shaghir no. 7414)

2) Tidak akan terjadi hari kiamat, hingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh saja. Kecuali pohon Gharqad (yang tidak demikian), karena termasuk pohon Yahudi." (HR Muslim dalam Shahih Jami' Ash-shaghir no. 7427)

Hadis-hadis di atas dari segi kekuatan sanadnya termasuk hadits shahih tanpa perbezaan pendapat. Dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang terkait dengan mukjizat kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Namun ada yang hal yang kurang kita sadari selama ini. Iaitu bahwa hadis ini baru terasa relevan di zaman sekarang ini saja. Sepanjang 14 abad lamanya, tiap ada orang yang baca hadis ini di zamanya, akan sedikit berkerut kening. Mengapa?

Sebab di masa mereka hidup, sejarah Yahudi tidak seperti sekarang. Mereka belum lagi menjadi sosok negara super power yang ampuh. Keangkuran Yahudi dengan negara Israelnya belum pernah ada sepanjang 14 abad itu. Keberadaannya baru muncul di abad 20 ini atau abad 14 hijriyah.

Orang Yahudi sepanjang sejarah Islam, justru selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarah. Kemunitas Yahudi pun pernah dibantai oleh Nazi Jerman di masa Hitler. Nyaris tidak ada tempat buat Yahudi kecuali di dalam negeri Islam. Mereka aman bila tinggal di wilayah khilafah Islam, karena hukum Islam melarang memerangi ahlu zimmah (kafir zimmi).

Salah satu penguasa yang anti Yahudi adalah Spanyol Kristen. Ketika Spanyol dikuasai rejim Katolik, bukan hanya umat Islam yang diusir, tetapi termasuk juga kalangan Yahudi. Tidak ada satu pun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini, kecuali penguasa muslim Turki Utsmani.

Maka selama 14 abad itu, hadits ini cukup mengherankan umat Islam. Bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi bangsa Yahudi serta mengharamkan darah mereka, lantaran mereka termasuk ahlu zimmah, tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati. Bahkan batu dan pohon akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka juga.

Teka-teki hadits ini baru terjawab pada tahun 1948, ketika komunitas Yahudi dunia melakukan agresi, penjajahan dan pencaplokan sebuah negeri Islam merdeka, Palestina. Dan pada tahun 1967 semakin jelas lagi hadits ini, karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan, asuhan dan kerahiman umat Islam, tiba-tiba berubah menjadi srigala liar yang mengakibatkan perang Arab-Israel.

Barulah di masa sekarang ini hadits ini menjadi lebih punya arti, setelah terkuaknya misteri. Ternyata Yahudi yang selama ini hidup di bawah asuhan dan kasih sayang umat Islam, tiba-tiba jadi makhluk buas pembantai nyawa.

Dan menarik untuk diperhatikan, bahwa Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka dapat di masa sekarang ini sejak lama. Bahkan ada yang mengatakan sejak ribuan tahun yang lalu. Konon terbentuknya negara-negara super power, penjajahan barat atas dunia timur, naiknya para pejabat di masing-masing negara adidaya, semua tidak lepas dari sinario mereka. Inggris di masa lalu dan Amerikadi masa sekarang, tidak lain hanyalah alat yang disiapkan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan Israel.

Karena itu mustahil meminta Amerika untuk menekan Israel agar menghentikan serangan mereka ke negeri Islam. Adanya hak veto di PBB semakin membuktikan bahwa PBB pun termasuk bagian dari alat yang diciptakan oleh mereka.

Selasa, Ogos 01, 2006

BENGKEL PENULISAN DI JELEBU

Memang agak payah untuk mengumpulkan ramai penulis di peringkat daerah apabila diadakan bengkel atau kursus penulisan.Namun kami tetap berasa gembira kerana apa yang dirancang telah berjaya dilaksanakan.

Ini adalah kali ke tiga Majlis Kebudayaan Daerah Jelebu dengan Kerjasama Persatuan Penulis Negeri Sembilan (PEN) mengadakan bengkel penulisan. Aktiviti seperti ini akan terus diadakan kerana mendapat sokongan dan bantuan dari banyak pihak ternasuk dari YB Datuk Razak Mansor, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan (Adun Pertang). Beliau juga telah menghulurkan peruntukan untuk menggerakkan aktiviti seperti ini. .

Pada mulanya kami menjangka paling kurang 40 orang peserta yang datang berdasarkan senarai nama yang diberikan. Tetapi Cuma 25 orang sahaja yang dapat hadir. Namun kami tidak berasa kecewa kerana peserta telah menunjukkan minat untuk menghasilkan novel. Ada pula di antara mereka yang sememangnya telah ada asas di bidang penulisan seperti Fahd Razy, Syarifah Salha dan Nuralana. Ada pula yang sedang menggarap novel seperti Wan Salmah, Noriah Noor Rahim dan Zanifa Azura. Paling menarik sepasang suami isteri Kamarul Zaman Mohd dan isterinya Norizam Sinoh yang sama-sama meminati bidang penulisan.

Peserta tertarik dengan konsep novel islami seperti yang diperkatakan oleh puan Ainon Mohd. Mereka juga tertarik dengan konsep hadiah sastera utusan yang diperkatakan oleh puan Noor Azah Aziz

Dalam sesi forum peserta dapat berkenalan dan berkongsi pengalaman menulis dengan ahli panel terdiri daripada Fahd Razy, Sarina Mohd Som, Syarifah Salha dan Nor Ashikin Wahid (editor PTS).

Pada majlis penutup YB Datuk Razak Mansur telah menyampaikan sijil penyertaan kepada semua peserta bengkel serta melancarkan 3 novel karya penulis-penulis Jelebu iaitu 6:20 oleh Siti Jasmina Ibrahim. Beraraklah Awan Pilu oleh Abd Latip Talib dan Keranamu Sofea oleh Sarina Mohd Som.

Kalau ada sumur di ladang
Boleh kita menumpang mandi
Kalau ada umur nan panjang
Tahun depan berbengkel lagi.